Snel inzicht in uw financiële situatie

Met de module Managementrapporten ziet u snel hoe uw kantoor er financieel voorstaat. In enkele klikken ziet u welke medewerkers het meest declarabel zijn, welke rechtsgebieden u het meeste opleveren en wat uw periodieke omzet is. Deze module is voornamelijk nuttig als u snel inzicht wilt hebben in de financiële situatie van uw kantoor zonder hier veel tijd aan kwijt te zijn.

Bespaar tijd

In slechts enkele klikken inzicht in de prestaties van uw kantoor.

Minder foutgevoelig

Er komt veel minder handmatig werk bij kijken, wat de kans op (typ)fouten verkleint.

Beperkt de toegang

Geef bijvoorbeeld alleen de advocaat-partners toegang tot deze rapporten.

In korte tijd de mogelijkheden van Urios ontdekken? Vraag een vrijblijvende demo aan.

Op dit moment beschikbare managementrapporten

Staat een rapport die belangrijk is voor u er niet tussen? Laat het ons weten! In veel gevallen kunnen we kosteloos een nieuw rapport voor u genereren. Als u hele specifieke wensen heeft, kunnen hier meerkosten bij komen kijken.

 • Onderhanden werk: toont onderhandenwerkpositie op een bepaalde datum. Geeft de nog te declareren omzet weer op een bepaalde datum. Veel boekhouders zullen jaarlijks om dit rapport vragen om het onderhand werk (OHW) te bepalen voor afsluiting van het jaar. Dit rapport bevat alleen dossiers op basis van uurtarief. Bedragen zijn exclusief btw.
 • Oninbare en deels oninbare declaraties: toont alle declaraties die geheel of deels op oninbaar zijn gezet. De Vanaf en Tot en met datum hebben betrekking op de declaratiedatum.
 • Ontvangen betalingen: toont alle ontvangen betalingen in de opgegeven periode.
 • Openstaande declaraties (bellijst): lijst van alle relaties (debiteuren) waar nog declaraties voor open staan. Het rapport toont openstaande declaraties, deelbetalingen en herinneringen.
 • Openstaande voorschotten: toont alle relaties aan wie een voorschotnota is verstuurd en waarvan het voorschot nog niet of nog niet volledig is gebruikt. Alle bedragen zijn inclusief btw en eventuele kantoorkosten.
 • Saldo op specifieke datum: toont de debiteurenstand op de ingegeven datum. Dit rapport kan erg handig zijn voor de jaarafronding of om het debiteurensaldo van de boekhouder te vergelijken met de stand in Urios.
 • Dossiers met openstaand saldo: toont een lijst met alle dossiers waar het saldo in de derdengeldrekening niet nul is.
 • Mutaties over alle dossiers: toont alle ontvangen en doorbetaalde derdengelden in de gekozen periode van alle dossiers.
 • Mutaties voor één dossier: toont alle ontvangen en doorbetaalde derdengelden van het gekozen dossier.
 • Dossierlijst met extra velden: laat alle ingevulde extra velden zien per dossiereigenaar, per fase en per rechtsgebied. 
 • Nieuwe dossiers per maand: toont het aantal nieuwe dossiers per maand per medewerker, vanaf het moment dat u Urios bent gaan gebruiken tot het heden. Zo kunt vergelijkingen maken over de jaren heen. 
 • Relaas: geeft een overzicht van alle ingevoerde data en opgeslagen bestanden voor één dossier. Het vormt als het ware en uittreksel van uw dossier en geeft een chronologisch overzicht van uw dossier.  
 • Slapende dossiers: dit rapport laat zien hoeveel dagen het geleden is dat er in bepaalde dossiers tijd is geschreven. Hieruit kunt u opmaken dat een dossier te lang is blijven liggen, of dat het geen kwaad kan om een aantal dossiers te archiveren. 
 • Uren, honorarium en verschotten: rapportage voor één dossier waarin de totale omzet voor dit dossier zichtbaar is. Deze omzet is gesplitst naar uren/honorarium en verschotten. 
 • Uren en bedragmelders: geeft een lijst van dossiers waarin een melding is opgegeven, wat de huidige ingevoerde waarde is (in uren of in een bedrag) en of deze melding nog getoond wordt. Dit is belangrijk om te weten, omdat zo in de gaten kan worden gehouden of er niet ver over de gestelde grens van uren of een bedrag heen gegaan wordt. 
 • Vaste-prijs-dossiers met uren na declaratiedatum: er kan tijd geschreven worden in dossiers met een vaste prijs om aan het einde van de rit te kunnen zien of het gerekende bedrag wel of niet uit kan. Soms worden er nog uren geschreven terwijl de nota al is uitgestuurd. Dit rapport laat zien in welke dossiers dit het geval is. 
 • Vaste-prijs-dossiers met uren per tijdschrijver: geeft een lijst van dossiers gesorteerd per dossiereigenaar waarin alle geschreven uren worden getoond. 
 • Voorblad: praktisch overzicht van de basale dossiergegevens om aan de binnenkant van uw dossiermap te plakken. 
 • Onderhanden werk: toont alle lopende insolventiezaken met samengevat hoeveel uur en salaris er al is verzocht en hoeveel uur en salaris er nog te verzoeken is.
 • Uren: toont alle uren voor lopende faillissementen per curator (dossiereigenaar) uitgesplitst naar status gedeclareerd, verzocht, op verslag en open.
 • Geïncasseerd honorarium op betaaldatum: toont voor de geselecteerde medewerkers en periode het totaal geïncasseerde honorarium, onderverdeeld per maand waarin de betaling plaatsvond en gesplitst naar honorariumsoort, zoals uurtarief, vaste prijs, insolventie- en toevoegingsdossiers. Dit rapport is inclusief voorschotten en exclusief verschotten en btw.
 • Maand-jaar-rapportage per tijdschrijver: toont het gerealiseerde honorarium plus het nog te realiseren honorarium per maand waarin gewerkt is. Werkt alleen voor betalende dossiers op basis van uurtarief en insolventiezaken. Dit rapport omvat geen cijfers voor toevoegingszaken, vaste-prijs-dossiers of abonnementen.
 • Per dossier: honorarium per dossier uitgespecificeerd naar toevoeging, uurtarief, vaste prijs etc. Honorarium is exclusief btw, kantoorkosten etc.
 • Per dossiercategorie op declaratiedatum: toont voor de geselecteerde tijdschrijvers en periode het totaal gedeclareerde honorarium per maand gesplitst naar dossiercategorie. Dit rapport is exclusief btw en kantoorkosten.
 • Per dossiercategorie per tijdschrijver: toont het gedeclareerde honorarium per dossiercategorie onderverdeeld per tijdschrijver.
 • Per tijdschrijver op declaratiedatum: toont voor de geselecteerde medewerkers en periode het totaal gedeclareerde honorarium per maand gesplitst naar honorarium op basis van uurtarief, vaste prijs, in insolventiedossiers en in toevoegingsdossiers. Dit rapport is exclusief voorschotten, verschotten en btw.
 • Alle memo’s van één relatie: toont alle memo’s van de geselecteerde relatie.
 • Cliëntenmemo’s: toont cliëntmemo’s van alle cliënten waarbij een memo is ingevoerd.
 • Dossiermemo’s: toont de dossiermemo’s voor de gekozen dossierfase en dossiercategorie.
 • Tijdregelmemo’s voor één dossier: toont de dossiermemo en tijdregelmemo’s voor het gekozen dossier.
 • Eén relatie: toont alle omzet voor één relatie gesplitst naar type omzet (honorarium, verschotten, voorschotten etc.).
 • Omzet en omzetbelasting: kan gebruikt worden ter ondersteuning van de btw-aangifte. Dit rapport laat alleen declaraties/verkoopfacturen en verschotten (voorbelasting) zien die in Urios zijn ingevoerd. Dit is geen volledige weergave van uw boekhouding.
 • Omzet over datumgrens: bevat alle omzet dat gebaseerd is op tijdregels of verschotten die op of na de gekozen datumgrens zijn gedeclareerd, maar voor deze datum zijn gerealiseerd. Dit rapport bevat geen omzet op basis van vaste-prijs-afspraken, toevoegingen of voorschotten. Dit rapport bevat niet nog te declareren tijdregels en verschotten.
 • Per maand: toont de omzet per maand per advocaat gesplitst naar honorarium, verschotten en voorschotten.
 • Per relatie: toont de totale omzet (incl. btw, verschotten, voorschotten etc.) per relatie over de geselecteerde periode.
 • Per type omzet: toont alle omzet in de opgegeven periode gesplitst naar type omzet (honorarium, verschotten, voorschotten etc.). Dit rapport kan handig zijn om de omzet in uw boekhoudpakket te matchen met de omzet in Urios.
 • Declaraties en betalingen van één relatie: Van de gekozen relaties krijgt u een overzicht in tabelvorm waarin op chronologische volgorde alle declaraties worden getoond, waarbij per declaratie is aangegeven hoe lang deze open staat, of er al (deel)betalingen zijn gedaan en wanneer er een herinnering is uitgestuurd. De tabel sluit af met een totaalbedrag. U kunt dit rapport zien als een algemene financiële kaart van uw cliënt. 
 • Openstaande declaraties van één relatie: Dit rapport toont in een tabel de nog (deels)openstaande declaraties van de gekozen cliënt. 
 • Status aanvragen: Geeft u een compleet inzicht van de status van alle dossiers waarin voor één of meerdere cliënten een toevoeging is aangevraagd. De dossiers worden gegroepeerd naar status weergegeven in een overzichtelijke tabel. 
 • Declarabel / niet-declarabel per tijdschrijver per dossier: Over een opgegeven periode kunt u per medewerker zien hoe declarabel deze medewerker is, uitgedrukt in een percentage en gespecificeerd per dossier. 
 • Nog te declareren uren per dossiereigenaar: Per dossierverantwoordelijke kunt u zien in welke dossiers er nog tijd te declareren valt en wat de waarde is van deze tijdregels. Een soort van onderhandenwerkrapportage per dossier/dossiereigenaar. Alleen dossiers op basis van uurtarief worden getoond. 
 • Nog te declareren uren per tijdschrijver: Soortgelijke informatie als bovenstaand, maar dan gesorteerd op tijdschrijver in plaats van dossiereigenaar, wat vaak de partners zijn.  
 • Per dag per tijdschrijver: Alle geschreven uren, zowel declarabel als niet declarabel, per dag van elke tijdschrijver. 
 • Per dossier en medewerker: Geeft een overzicht van de dossiers waarin tijd is geschreven in de opgegeven periode. De geschreven tijd is uitgesplitst per medewerker en de dossiers zijn gesorteerd per eigenaar. 
 • Per dossier- en relatiecategorie: Toont de verdeling van de totale gewerkte uren in een bepaald jaar over de verschillende ingestelde categorieën c.q. rechtsgebieden. Dit rapport kunt u gebruiken voor de Nationale Nederlanden Jaaropgave, maar is waarschijnlijk ook nuttig voor andere branches. 
 • Per maand per tijdschrijver: Dit rapport toont voor elke gekozen tijdschrijver en opgegeven periode het totaal aan geschreven uren onderverdeeld naar betalend per uur, vaste prijs, toevoeging, insolventie, etc.
 • Per tariefbeleid: Toont het totaal aantal geschreven uren per maand, alle medewerkers bij elkaar opgesteld, gesorteerd naar tariefbeleid. De periode die u hierbij kunt kiezen is per jaar. 
 • Per week per tijdschrijver: Soortgelijk rapport als “Per maand per tijdschrijver” maar dan gesorteerd per kalenderweek. 
 • Weekrapport, uren per dag en dossier: In één overzicht duidelijk hoe zorgvuldig uw medewerkers per dag hun gewerkte tijd noteren en in welke dossiers er die dag is gewerkt. 
 • Nog niet geïdentificeerde relaties: Dit rapport toont alle relaties van een dossier dat is gemarkeerd als ‘valt onder de Wwft’ maar voor wie geen identificatiedocumenten zijn ingevoerd. U kunt dit rapport genereren per dossiereigenaar en ook selecties maken op de rol van een partij in uw dossier. 

Benieuwd? Probeer urios 30 dagen gratis!

Past Urios bij uw kantoor? Ontdek het eenvoudig zelf. Geheel vrijblijvend, helemaal gratis.

Vraag hieronder een proeflicentie aan en krijg 30 dagen om Urios zelf te ontdekken. 

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.